Fudbal

Važeći rezultat je rezultat postignut u regularnom toku utakmice (90 minuta), mogući produžeci i penali se ne uzimaju u obzir u pogađanju rezultata takmičenja. Učesnik se može kladiti na sledeće vrste igara (tipova):

Konačan ishod

1 - pobeda domaćeg tima
X - nerešen rezultat
2 - pobeda gostujućeg tima

Dupla šansa

1X- pobeda domaćina ili nerešen rezultat
12- pobeda domaćina ili gosta
X2- nerešen rezultat ili pobeda gosta

Dupla šansa I poluvreme

11X- pobeda domaćina ili nerešen rezultat u I poluvremenu
112- pobeda domaćina ili gosta u I poluvremenu
1X2- nerešen rezultat ili pobeda gosta u I poluvremenu

Dupla šansa II poluvreme

21X- pobeda domaćina ili nerešen rezultat u II poluvremenu
212- pobeda domaćina ili gosta u II poluvremenu
2X2- nerešen rezultat ili pobeda gosta u II poluvremenu

Prvo poluvreme

P1- pobeda domaćina u I poluvremenu
PX- nerešen rezultat u I poluvremenu
P2- pobeda gosta u I poluvremenu

Drugo poluvreme

2P1- pobeda domaćina u II poluvremenu
2PX- nerešen rezultat u II poluvremenu
2P2- pobeda gosta u II poluvremenu

Poluvreme/Kraj

1-1 - pobeda domaće ekipe na poluvremenu i na kraju meča
1-X - pobeda domaće ekipe na poluvremenu i nerešen rezultat na kraju meča
1-2 - pobeda domaće ekipe na poluvremenu, a gostujuće ekipe na kraju meča
X-1 - nerešen rezultat na poluvremenu i pobeda domaće ekipe na kraju meča
X-X - nerešen rezultat na poluvremenu i na kraju meča
X-2 - nerešen rezultat na poluvremenu i pobeda gostujuće ekipe na kraju meča
2-1 - pobeda gostujuće ekipe na poluvremenu, a domaće na kraju meča
2-X - pobeda gostujuće ekipe na poluvremenu i nerešen rezultat na kraju meča
2-2 - pobeda gostujuće ekipe na poluvremenu i na kraju meča
N1-1 – domaćin neće voditi na poluvremenu i neće pobediti na kraju meča
N2-2 – gost neće voditi na poluvremenu i neće pobediti na kraju meča

Poluvreme ili kraj

P/K1 u I poluvremenu ili na kraju utakmice pobeđuje domaćin
P/KX u I poluvremenu ili na kraju utakmice će biti nerešen rezultat
P/K2 u I poluvremenu ili na kraju utakmice pobeđuje gost

Ukupno golova ’90 minuta

0-1 nula do jedan gol u toku celog meča
0-2 nula do dva gola u toku celog meča
0-3 nula do tri gola u toku celog meča
0-4 nula do četiri gola u toku celog meča
0-5 nula do pet golova u toku celog meča
2+ dva ili više golova u toku celog meča
2-3 od dva do tri gola u toku celog meča
3+ tri ili više golova u toku celog meča
4+ četiri ili više golova u toku celog meča
1-5 od 1 do 5 golova u toku celog meča
1-6 od 1 do 6 golova u toku celog meča
2-4 od dva do četiri gola u toku celog meča
2-5 od dva do pet golova u toku celog meča
2-6 od dva do šest golova u toku celog meča
3-4 od tri do četiri gola u toku celog meča
3-5 od tri do pet golova u toku celog meča
4-5 od četiri do pet golova u toku celog meča
4-6 od četiri do šest golova u toku celog meča
5+ pet ili više golova u toku celog meča
6+ šest ili više golova u toku celog meča
7+ sedam ili više golova u toku celog meča
G1 tačno jedan gol u toku celog meča
G2 tačno dva gola u toku celog meča
G3 tačno tri gola u toku celog meča
G4 tačno četiri gola u toku celog meča

Ukupno golova I poluvreme

0 nema golova u I poluvremenu
0-1 nula do jedan gol u toku I poluvremena
1+ jedan ili više golova u toku I poluvremena
2+ dva ili više golova u toku I poluvremena
1-2 od jedan do dva gola u toku I poluvremena
1-3 od jedan do tri gola u toku I poluvremena
2-3 od dva do tri gola u toku I poluvremena
3+ tri ili više golova u toku I poluvremena
4+ četiri ili više golova u toku I poluvremena
G1P1 u I poluvremenu ce biti postignut tačno jedan gol

Ukupno golova II poluvreme

0 nema golova u II poluvremenu
0-1 nula do jedan gol u toku II poluvremena
1+ jedan ili više golova u toku II poluvremena
2+ dva ili više golova u toku II poluvremena
1-2 od jedan do dva gola u toku II poluvremena
1-3 od jedan do tri gola u toku II poluvremena
2-3 od dva do tri gola u toku II poluvremena
3+ tri ili više golova u toku II poluvremena
4+ četiri ili više golova u toku II poluvremena

GG/NG

GG - igra gol gol podrazumeva da oba tima moraju dati bar po jedan gol na meču
NG - igra podrazumeva da bar jedan od timova ne sme postići gol ili oba

GG I i II Poluvreme

GG1 igra gol gol podrazumeva da oba tima moraju dati bar po jedan gol u I poluvremenu
GG2 igra gol gol podrazumeva da oba tima moraju dati bar po jedan gol u II poluvremenu

Prvi daje gol

PDG1 - prvi daje gol domaćin
PDG2 - prvi daje gol gost
PG1&2 - prvi daje gol domaćin i pobeda gosta na kraju meča
PG2&1 - prvi daje gol gost i pobeda domaćina na kraju meča

Prvo poluvreme prvi daje gol

1PPG1- prvo poluvreme prvi daje gol domaćin
1PPGX - prvo poluvreme bez golova
1PPG2 - prvo poluvreme prvi daje gol gost

Drugo poluvreme prvi daje gol

2PPG1- drugo poluvreme prvi daje gol domaćin
2PPGX - drugo poluvreme bez golova
2PPG2 - drugo poluvreme prvi daje gol gost

Zadnji daje gol

ZDG1 - zadnji gol daje domaćin
ZDG2 - zadnji gol daje gost

GG3+ i GG4+

GG3+ oba tima daju gol i mora biti postignuto 3 ili više golova na meču
GG4+ oba tima daju gol i mora biti postignuto 4 ili više golova na meču

Dupla pobeda

DP1 - pobeda domaćina u oba poluvremena
DP2 - pobeda gosta u oba poluvremena

Hendikep

H1 - pobeda domaće ekipe sa hendikepom
HX - nerešen ishod sa hendikepom
H2 - pobeda gostujuće ekipe sa hendikepom

Hendikep na +2 gola

H21 - pobeda domaće ekipe sa hendikepom
H2X - nerešen ishod sa hendikepom
H22 - pobeda gostujuće ekipe sa hendikepom

Super pobeda

SP1- pobeda domaćina bez primljenog gola
SP2- pobeda gosta bez primljenog gola

Tim daje gol

D2+ domaćin daje dva ili više golova u toku celog meča
D3+ domaćin daje tri ili više golova u toku celog meča
D4+ domaćin daje četiri ili više golova u toku celog meča
G2+ gost daje dva ili više golova u toku celog meča
G3+ gost daje tri ili više golova u toku celog meča
G4+ gost daje četiri ili više golova u toku celog meča

Daje/ne daje gol u toku 90 minuta

DA1 - daje gol domaćin u toku celog meča
DA2 - daje gol gost u toku celog meča
NE1 - ne daje gol domaćin u toku celog meča
NE2 - ne daje gol gost u toku celog meča

Tim daje 1+ ili 2+ u I poluvremenu

1D1+ - domaćin daje jedan ili više golova u prvom poluvremenu
1D2+ - domaćin daje dva ili više golova u prvom poluvremenu
1D3+ -domaćin daje tri ili više golova u prvom poluvremenu
1D1-2 -domaćin daje od jedan do dva gola u prvom poluvremenu
1G1+ - gost daje jedan ili više golova u prvom poluvremenu
1G2+ - gost daje dva ili više golova u prvom poluvremenu
1G3+ - gost daje tri ili više golova u prvom poluvremenu
1G1-2 – gosta daje od jedan do dva gola u prvom poluvremenu

Tim daje 1+ ili 2+ u II poluvremenu

2D1+ - domaćin daje jedan ili više golova u drugom poluvremenu
2D2+ - domaćin daje dva ili više golova u drugom poluvremenu
2G1+ - gost daje jedan ili više golova u drugom poluvremenu
2G2+ - gost daje dva ili više golova u drugom poluvremenu
2D3+ - domaćin daje tri ili više golova u drugom poluvremenu
2G3+ - gost daje tri ili više golova u drugom poluvremenu

Kombinacije golova

GG1&GG2 Oba tima daju gol i u I i u II poluvremenu
1+I&1+II jedan ili više golova u I poluvremenu, jedan ili više golova u II poluvremenu
2+I&1+II dva ili više golova u I poluvremenu, jedan ili više golova U II poluvremenu
1+I&2+II jedan ili više golova u I poluvremenu, dva ili više golova u II poluvremenu
2+I&2+II dva ili više golova u I poluvremenu, dva ili više golova u II poluvremenu

Tim daje tačno golova na meču

DT1 – domaćin daje tačno jedan gol na meču
DT2- domaćin daje tačno dva gola na meču
DT3- domaćin daje tačno tri gola na meču
GT1- gost daje tačno jedan gol na meču
GT2- gost daje tačno dva gola na meču
GT3- gost daje tačno tri gola na meču
D0-1 - domaćin daje od 0 do 1 gol na meču
D1-2 domaćin daje jedan ili dva gola na meču
D1-3 domaćin daje jedan ili tri gola na meču
D2-3 domaćin daje dva ili tri gola na meču
G0-1 gost daje od 0 do jedan gol na meču
G1-2 gost daje jedan ili dva gola na meču
G1-3 gost daje jedan ili tri gola na meču
G2-3 gost daje dva ili tri gola na meču

Pada više golova

1>2 - pada više golova u prvom poluvremenu
1=2 - pada isto golova i u prvom i u drugom poluvremenu
2>1 - pada više golova u drugom poluvremenu

Winner

W1 - pobeda domaće ekipe, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00
W2 - pobeda gostujuće ekipe, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00

Winner I poluvreme

1W1- pobeda domaće ekipe u I poluvremenu, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00
1W2- pobeda gostujuće ekipe u I poluvremenu, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00

Winner II poluvreme

2W1- pobeda domaće ekipe u II poluvremenu, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00
2W2- pobeda gostujuće ekipe u II poluvremenu, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00

Daje/ Ne daje gol I i II poluvreme

DDG- daje domaćin gol u oba poluvremena
NDG- ne daje domaćin gol barem u jednom poluvremenu
DGG- daje gol gost u oba poluvremena
NGG- ne daje gol gost barem u jednom poluvremenu

Mix Igre

1&0-2 pobeda domaćina i od 0-2 gola na meču
2&0-2 pobeda gosta i od 0-2 gola na meču
X&0-2 nerešen rezultat na meču i pada od 0-2 gola na meču
1&0-3 pobeda domaćina i od 0-3 gola na meču
2&0-3 pobeda gosta i od 0-3 gola na meču
1&3+ pobeda domaćina i pada 3 ili više golova na meču
2&3+ pobeda gosta i pada 3 ili više golova na meču
X&3+ nerešen rezultat i pada 3 ili više golova na meču
1v3+ pobeda domaćina ili pada 3 ili više golova na meču
2v3+ pobeda gosta ili pada 3 ili više golova na meču
1-1&3+ pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju i pada 3 ili više golova
2-2&3+ pobeda gosta na poluvremenu i na kraju i pada 3 ili više golova
1-1&2-4 pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju i pada od 2-4 gola na meču
2-2&2-4 pobeda gosta na poluvremenu i na kraju i pada od 2-4 gola na meču
1-1&3-5 pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju i pada od 3-5 golova na meču
2-2&3-5 pobeda gosta na poluvremenu i na kraju i pada od 3-5 golova na meču
1&4+ pobeda domaćina i pada 4 ili više golova na meču
2&4+ pobeda gosta i pada 4 ili više golova
1-1&3-5 pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju i pada od 3-5 golova na meču
2-2&3-5 pobeda gosta na poluvremenu i na kraju i pada od 3-5 golova na meču
1-1&4+ pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju i pada 4 ili više golova
2-2&4+ pobeda gosta na poluvremenu i na kraju i pada 4 ili više golova
1&D2+ pobeda domaćina i domaćin daje 2 ili više golova
2&G2+ pobeda gosta i gost daje 2 ili više golova
GG&D2+ oba tima daju gol i domaćin daje 2 ili više gola na meču
GG&G2+ oba tima daju gol i gost daje 2 ili više gola na meču
1&2-3 pobeda domaćina i pada 2-3 gola na meču
1&2-4 pobeda domaćina i pada 2-4 gola na meču
1&3-5 pobeda domaćina i pada 3-5 golova na meču
2&2-3 pobeda gosta i pada 2-3 gola na meču
2&2-4 pobeda gosta i pada 2-4 gola na meču
2&2-5 pobeda gosta i pada 2-5 golova na meču
1&GG pobeda domaćina i oba tima daju gol
2&GG pobeda gosta i oba tima daju gol
1&I2+ pobeda domaćina i pada 2 ili više golova u I poluvremenu
2&I2+ pobeda gosta i pada 2 ili više golova u I poluvremenu
1-1&I2+ pobeda domaćina u I i II poluvremenu i pada 2 ili više golova u I poluvremenu
2-2&I2+ pobeda gosta u I i II poluvremenu i pada 2 ili više golova u I poluvremenu
1D1+&2D2+ domaćin daje jedan ili više golova u prvom poluvremenu i domaćin daje dva ili više golova u drugom poluvremenu
1G1+&2G2+ gost daje jedan ili više golova u prvom poluvremenu i gost daje dva ili više golova u drugom poluvremenu
1D2+&2D1+ domaćin daje dva ili više golova u prvom poluvremenu i domaćin daje jedan ili više golova u drugom poluvremenu
1G2+&2G1+ gost daje dva ili više golova u prvom poluvremenu i gost daje jedan ili više golova u drugom poluvremenu
1D2+&2D2+ domaćin daje dva ili više golova u prvom poluvremenu i domaćin daje dva ili više golova u drugom poluvremenu
1G2+&2G2+ gost daje dva ili više golova u prvom poluvremenu i gost daje dva ili više golova u drugom poluvremenu
1-1&NGG pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju meča i gostujuca ekipa ne daje gol
2-2&NGD pobeda gosta na poluvremenu i na kraju meca i domaća ekipa ne daje gol
1X&0-2 pobeda domaćina ili nerešen rezultat i od 0-2 gola na meču
1X&0-3 pobeda domaćina ili nerešen rezultat i od 0-3 gola na meču
1X&3+ pobeda domaćina ili nerešen rezultat i 3+ gola na meču
12&3+ pobeda domaćina ili gosta i 3+ gola na mecu
1X&2+ pobeda domaćina ili nerešen rezultat i 2+ gola na meču
1X&3+ pobeda domaćina ili nerešen rezultat i 3+ gola na meču
1X&4+ pobeda domaćina ili nerešen rezultat i 4+ gola na meču
X2&0-2 nerešen rezultat ili pobeda gosta i od 0-2 gola na meču
X2&0-3 nerešen rezultat ili pobeda gosta i od 0-3 gola na meču
X2&2+ nerešen rezultat ili pobeda gosta i 2+ gola na meču
X2&3+ nerešen rezultat ili pobeda gosta i 3+ gola na meču
X2&4+ nerešen rezultat ili pobeda gosta i 4+ gola na meču
1X&GG pobeda domaćina ili nerešen rezultat i oba tima daju gol
X2&GG nerešen rezultat ili pobeda gosta i oba tima daju gol
P1&GG1 pobeda domaćina u I poluvremenu i obe ekipe daju gol u I poluvremenu
PX&GG1 nerešen rezultat u I poluvremenu i obe ekipe daju gol u I poluvremenu
P2&GG1 pobeda gosta u I poluvremenu i obe ekipe daju gol u I poluvremenu
P1&NG1 pobeda domaćina u I poluvremenu i ng u I poluvremenu
P2&NG1 pobeda gosta u I poluvremenu i ng u I poluvremenu
PX&NG1 nerešen rezultat na poluvremenu i nema golova u I poluvremenu
2P1&GG2 pobeda domaćina u II poluvremenu i obe ekipe daju gol u II poluvremenu
2PX&GG2 nerešen rezultat u II poluvremenu i obe ekipe daju gol u II poluvremenu
2P2&GG2 pobeda gosta u II poluvremenu i obe ekipe daju gol u II poluvremenu
2P1&NG2 pobeda domaćina u II poluvremenu i ng u II poluvremenu
2PX&NG2 nerešen rezultat u II poluvremenu i ng u II poluvremenu
2P2&NG2 pobeda gosta u II poluvremenu i ng u II poluvremenu
NG1&GG2 ng u I poluvremenu i obe ekipe daju gol u II poluvremenu
NG1vGG2 ng u I poluvremenu ili obe ekipe daju gol u II poluvremenu
GG1&NG2 obe ekipe daju gol u I poluvremenu i ng u II poluvremenu
GG1vNG2 obe ekipe daju gol u I poluvremenu ili ng u II poluvremenu
NG1&NG2 ng u I poluvremenu i ng u II poluvremenu
X&GG nerešen rezultat i obe ekipe daju gol

Tačan rezultat

Igrači imaju mogućnost da tipuju tačan rezultat nekog fudbalskog meča

Par/Nepar

PAR – na meču će biti postignut paran broj golova
NEP - na meču će biti postignut neparan broj golova

Novih 150+ igara

DW 1 - Domaćin pobeđuje na meču sa 1 golom razlike
DW 2 - Domaćin pobeđuje na meču sa 2 gola razlike
DW 3+ - Domaćin pobeđuje na meču sa 3 ili više golova razlike
GW 1 - Gost pobeđuje na meču sa 1 golom razlike
GW 2 - Gost pobeđuje na meču sa 2 gola razlike
GW 3+ - Gost pobeđuje na meču sa 3 ili više golova razlike
1-1 v X-1 - Poluvreme – kraj 1-1 ili X-1
1-1 v X-X - Poluvreme – kraj 1-1 ili X-X
1-1 v 2-2 - Poluvreme – kraj 1-1 ili 2-2
2-2 v X-2 - Poluvreme – kraj 2-2 ili X-2
X-X v X-1 - Poluvreme – kraj X-X ili X-1
X-X v X-2 - Poluvreme – kraj X-X ili X-2
X-1 v X-2 - Poluvreme – kraj X-1 ili X-2
PR1 - Domaćin će pobediti posle preokreta bilo kada u toku meča
PR2 - Gost će pobediti posle preokreta bilo kada u toku meča
1-X2 - Poluvreme – kraj 1-X2
2-1X - Poluvreme – kraj 2-1X
SDP 1 - Pobeda domaćina i u 1.pol i u 2.pol bez primljenog gola
SDP 2 - Pobeda gosta i u 1.pol i u 2.pol bez primljenog gola
DP1 & 4+ - Pobeda domaćina i u 1 pol. i u 2 pol. i 4+ golova na meču
DP2 & 4+ - Pobeda gosta i u 1 pol. i u 2 pol. i 4+ golova na meču
12+ & 4+ - 2+ prvo poluvreme & 4+ ceo meč
12-3 & 4+ - 2-3 prvo poluvreme & 4+ ceo meč
D 0-2 - Domaćin ukupno golova 0-2
D 0-3 - Domaćin ukupno golova 0-3
D 2-4 - Domaćin ukupno golova 2-4
D 2-5 - Domaćin ukupno golova 2-5
D 2-6 - Domaćin ukupno golova 2-6
D 3-4 - Domaćin ukupno golova 3-4
D 3-5 - Domaćin ukupno golova 3-5
D 4-6 - Domaćin ukupno golova 4-6
1D 0 - Domaćin neće postići gol u prvom poluvremenu
1D 0-1 - Domaćin daje u prvom poluvremenu 0-1 gola
1D 2-3 - Domaćin daje u prvom poluvremenu 2-3 gola
1D 4+ - Domaćin daje u prvom poluvremenu 4+ golova
2D 0 - Domaćin neće postići gol u drugom poluvremenu
2D 0-1 - Domaćin daje u drugom poluvremenu 0-1 gola
2D 1-2 - Domaćin daje u drugom poluvremenu 1-2 gola
2D 2-3 - Domaćin daje u drugom poluvremenu 2-3 gola
2D 4+ - Domaćin daje u drugom poluvremenu 4+ golova
G 0-2 - Gost ukupno golova 0-2
G 0-3 - Gost ukupno golova 0-3
G 2-4 - Gost ukupno golova 2-4
G 2-5 - Gost ukupno golova 2-5
G 2-6 - Gost ukupno golova 2-6
G 3-4 - Gost ukupno golova 3-4
G 3-5 - Gost ukupno golova 3-5
G 4-6 - Gost ukupno golova 4-6
1G 0 - Gost neće postići gol u prvom poluvremenu
1G 0-1 - Gost daje u prvom poluvremenu 0-1 gola
1G 2-3 - Gost daje u prvom poluvremenu 2-3 gola
1G 4+ - Gost daje u prvom poluvremenu 4+ golova
2G 0 - Gost neće postići gol u drugom poluvremenu
2G 0-1 - Gost daje u drugom poluvremenu 0-1 gola
2G 1-2 - Gost daje u drugom poluvremenu 1-2 gola
2G 2-3 - Gost daje u drugom poluvremenu 2-3 gola
2G 4+ - Gost daje u drugom poluvremenu 4+ golova
GG 2+ - Oba tima daju najmanje po 2 gola na meču
X-1 & GG - Mix; Poluvreme – kraj X-1 i oba tima daju gol
X-1 & NG - Mix; Poluvreme – kraj X-1 i jedan tim ne daje gol
X-2 & GG - Mix; Poluvreme – kraj X-2 i oba tima daju gol
X-2 & NG - Mix; Poluvreme – kraj X-2 i jedan tim ne daje gol
1 & 1> - Domaćin će pobediti i pada više golova u 1. poluvremenu
1 & 1=2 - Domaćin će pobediti i jednak broj golova u oba poluvremena
1 & 2> - Domaćin će pobediti i pada više golova u 2. poluvremenu
2 & 1> - Gost će pobediti i pada više golova u 1. poluvremenu
2 & 1=2 - Gost će pobediti i jednak broj golova u oba poluvremena
2 & 2> - Gost će pobediti i pada više golova u 2. poluvremenu
PPG - Prvi gol pada u prvom poluvremenu
2PPG - Prvi gol pada u drugom poluvremenu
PG- - Prvi postignuti gol na meču pre zadate granice
PG+ - Prvi postignuti gol na meču posle zadate granice
1 & 5+ - Pobeda domaćina i 5+ golova na meču
1 & 11+ - Mix; Pobeda domaćina i 1 ili više golova u 1. pol.
1 & 12-3 - Mix; Pobeda domaćina i 2-3 gola u prvom poluvremenu
1 & D3+ - Pobeda domaćina i domaćin postiže 3+ golova na meču
1-1 & 2+ - Poluvreme-kraj 1-1 i 2+ golova na meču
1-1 & 2-3 - Poluvreme-kraj 1-1 i 2-3 gola na meču
X-1 & 0-1 - Poluvreme-kraj X-1 i 0-1 gol na meču
X-1 & 0-2 - Poluvreme-kraj X-1 i 0-2 gola na meču
X-1 & 0-3 - Poluvreme-kraj X-1 i 0-3 gola na meču
X-1 & 2+ - Poluvreme-kraj X-1 i 2+ golova na meču
X-1 & 2-4 - Poluvreme-kraj X-1 i 2-4 gola na meču
X-1 & 3+ - Poluvreme-kraj X-1 i 3+ golova na meču
X-1 & 3-5 - Poluvreme-kraj X-1 i 3-5 golova na meču
X-1 & 4+ - Poluvreme-kraj X-1 i 4+ golova na meču
2 & 5+ - Pobeda gosta i 5+ golova na meču
2 & 11+ - Mix; Pobeda gosta i 1 ili više golova u prvom poluvremenu
2 & 12-3 - Mix; Pobeda gosta i 2-3 gola u prvom poluvremenu
2 & G3+ - Pobeda gosta i gost postiže 3+ golova na meču
2-2 & 2+ - Poluvreme-kraj 2-2 i 2+ golova na meču
2-2 & 2-3 - Poluvreme-kraj 2-2 i 2-3 gola na meču
X-2 & 0-1 - Mix; Poluvreme-kraj X-2 i 0-1 gol na meču
X-2 & 0-2 - Mix; Poluvreme-kraj X-2 i 0-2 gola na meču
X-2 & 0-3 - Mix; Poluvreme-kraj X-2 i 0-3 gola na meču
X-2 & 2+ - Mix; Poluvreme-kraj X-2 i 2+ golova na meču
X-2 & 2-4 - Mix; Poluvreme-kraj X-2 i 2-4 gola na meču
X-2 & 3+ - Mix; Poluvreme-kraj X-2 i 3+ golova na meču
X-2 & 3-5 - Mix; Poluvreme-kraj X-2 i 3-5 golova na meču
X-2 & 4+ - Mix; Poluvreme-kraj X-2 i 4+ golova na meču
X & 2+ - Nerešeno i 2+ golova na meču
X-X & 0-2 - Mix; Poluvreme-kraj X-X i 0-2 gola na meču
X-X & 3+ - Mix; Poluvreme – kraj X-X i 3+ golova na meču
1v4+ - Pobeda domaćina ili 4+ golova na meču
1v12+ - Pobeda domaćina ili 2+ golova u prvom poluvremenu
2v4+ - Pobeda gosta ili 4+ golova na meču
2v12+ - Pobeda gosta ili 2+ golova u prvom poluvremenu
P1 0:0 - Tačan rezultat prvo poluvreme 0:0
P1 0:1 - Tačan rezultat prvo poluvreme 0:1
P1 0:2 - Tačan rezultat prvo poluvreme 0:2
P1 0:3 - Tačan rezultat prvo poluvreme 0:3
P1 1:0 - Tačan rezultat prvo poluvreme 1:0
P1 1:1 - Tačan rezultat prvo poluvreme 1:1
P1 1:2 - Tačan rezultat prvo poluvreme 1:2
P1 1:3 - Tačan rezultat prvo poluvreme 1:3
P1 2:0 - Tačan rezultat prvo poluvreme 2:0
P1 2:1 - Tačan rezultat prvo poluvreme 2:1
P1 2:2 - Tačan rezultat prvo poluvreme 2:2
P1 3:0 - Tačan rezultat prvo poluvreme 3:0
P1 3:1 - Tačan rezultat prvo poluvreme 3:1
GG & I3+ - Mix; Oba tima daju gol i broj golova u 1. pol. je 3 ili više
GG & II3+ - Mix; Oba tima daju gol i broj golova u 2.pol. je 3 ili više
D4+ v G4+ - Domaćin daje 4+ golova ili Gost daje 4+ golova
P1PGD - Svoj prvi gol domaćin daje u prvom poluvremenu
2PPGD - Svoj prvi gol domaćin daje u drugom poluvremenu
P1PGG - Svoj prvi gol gost daje u prvom poluvremenu
2PPGG - Svoj prvi gol gost daje u drugom poluvremenu
1X-1X - Poluvreme-kraj 1X-1X
1X-12 - Poluvreme-kraj 1X-12
1X-X2 - Poluvreme-kraj 1X-X2
12-1X - Poluvreme-kraj 12-1X
12-12 - Poluvreme-kraj 12-12
12-X2 - Poluvreme-kraj 12-X2
X2-1X - Poluvreme-kraj X2-1X
X2-12 - Poluvreme-kraj X2-12
X2-X2 - Poluvreme-kraj X2-X2
1-1X - Poluvreme-kraj 1-1X
1-12 - Poluvreme-kraj 1-12
X-1X - Poluvreme-kraj X-1X
X-12 - Poluvreme-kraj X-12
X-X2 - Poluvreme-kraj X-X2
2-12 - Poluvreme-kraj 2-12
2-X2 - Poluvreme-kraj 2-X2
1X-1 - Poluvreme-kraj 1X-1
1X-X - Poluvreme-kraj 1X-X
1X-2 - Poluvreme-kraj 1X-2
12-1 - Poluvreme-kraj 12-1
12-X - Poluvreme-kraj 12-X
12-2 - Poluvreme-kraj 12-2
X2-1 - Poluvreme-kraj X2-1
X2-X - Poluvreme-kraj X2-X
X2-2 - Poluvreme-kraj X2-2

Košarka

Važeći rezultat je rezultat postignut u regularnom toku utakmice (40 min. Po FIBA pravilima, 48 min. za NBA ligu), mogući produžeci se ne uzimaju u obzir za pogađanje rezultata takmičenja.

Konačan ishod

1 - pobeda domaćeg tima
X - nerešen rezultat
2 - pobeda gostujućeg tima

Konačan ishod sa produžecima

FTOT1 - pobeda domaćeg tima sa produžecima
FTOT2 - pobeda gostujućeg tima sa produžecima

Hendikep

H1 - pobeda domaće ekipe sa hendikepom
H2 - pobeda gostujuće ekipe sa hendikepom
H21 - pobeda domaće ekipe sa 2 granicom hendikepa
H22 - pobeda gostujuće ekipe sa 2 granicom hendikepa
H31 - pobeda domaće ekipe sa 3 granicom hendikepa
H32 - pobeda gostujuće ekipe sa 3 granicom hendikepa
H41 - pobeda domaće ekipe sa 4 granicom hendikepa
H42 - pobeda gostujuće ekipe sa 4 granicom hendikepa
H51 - pobeda domaće ekipe sa 5 granicom hendikepa
H52 - pobeda gostujuće ekipe sa 5 granicom hendikepa
H61 - pobeda domaće ekipe sa 6 granicom hendikepa
H62 - pobeda gostujuće ekipe sa 6 granicom hendikepa

Hendikep sa produžecima

HOT1 - pobeda domaće ekipe sa hendikepom (sa produžecima)
HOT2 - pobeda gostujuće ekipe sa hendikepom (sa produžecima)
HOT21 - pobeda domaće ekipe sa 2 granicom hendikepa (sa produžecima)
HOT22 - pobeda gostujuće ekipe sa 2 granicom hendikepa (sa produžecima)
HOT31 - pobeda domaće ekipe sa 3 granicom hendikepa (sa produžecima)
HOT32 - pobeda gostujuće ekipe sa 3 granicom hendikepa (sa produžecima)

Hendikep I poluvreme

PH1 - pobeda domaće ekipe na poluvremenu sa hendikepom
PH2- pobeda gostujuće ekipe na poluvremenu sa hendikepom

Konačan ishod I poluvreme

P1- pobeda domaćina u I poluvremenu
PX- nerešen rezultat u I poluvremenu
P2- pobeda gosta u I poluvremenu

Poluvreme/Kraj

1-1 - pobeda domaće ekipe na poluvremenu i na kraju meča
1-2 - pobeda domaće ekipe na poluvremenu, a gostujuće ekipe na kraju meča
2-1 - pobeda gostujuće ekipe na poluvremenu, a domaće na kraju meča
2-2 - pobeda gostujuće ekipe na poluvremenu i na kraju meča

Winner

W1 - pobeda domaće ekipe, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00
W2 - pobeda gostujuće ekipe, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00

Poeni domaćin

D- domaćin postiže manje poena od zadate granice
D+ domaćin postiže više poena od zadate granice

Poeni domaćina poluvreme

Poeni domaćin I poluvreme

1D- domaćin postiže manje poena od zadate granice u prvom poluvremenu
1D+ domaćin postiže više poena od zadate granice u prvom poluvremenu

Poeni domaćin II poluvreme
2D- domaćin postiže manje poena od zadate granice u II poluvremenu
2D+ domaćin postiže više poena od zadate granice u II poluvremenu

Poeni gost

G- gost postiže manje poena od zadate granice
G+ gost postiže više poena od zadate granice

Poeni gosta poluvreme

Poeni gosta I poluvreme

1G- gost postiže manje poena od zadate granice u prvom poluvremenu
1G+ gost postiže više poena od zadate granice u prvom poluvremenu

Poeni gosta II poluvreme

2G- gost postiže manje poena od zadate granice u II poluvremenu
2G+ gost postiže više poena od zadate granice u II poluvremenu

Ukupno poena

(+) - više postignutih poena od zadate granice
(-) - manje postignutih poena od zadate granice

Ukupno poena 2

UP2- manje postignutih poena od zadate 2. granice
UP2+ više postignutih poena od zadate 2. granice

Ukupno poena 3

UP3- manje postignutih poena od zadate 3. granice
UP3+ više postignutih poena od zadate 3. granice

Ukupno poena 4

UP4- manje postignutih poena od zadate 4. granice
UP4+ više postignutih poena od zadate 4. granice

Ukupno poena 5

UP5- manje postignutih poena od zadate 5. granice
UP5+ više postignutih poena od zadate 5. granice

Ukupno poena 6

UP6- manje postignutih poena od zadate 6. granice
UP6+ više postignutih poena od zadate 6. granice

Ukupno poena sa produžecima

OT- manje postignutih poena od zadate granice sa produžecima
OT+ više postignutih poena od zadate granice sa produžecima

Ukupno poena sa produžecima 2

OT2- manje postignutih poena od zadate 2. granice sa produžecima
OT2+ više postignutih poena od zadate 2. granice sa produžecima

Ukupno poena sa produžecima 3

OT3- manje postignutih poena od zadate 3. granice sa produžecima
OT3+ više postignutih poena od zadate 3. granice sa produžecima

Ukupno poena poluvreme

Ukupno poena I poluvreme

1P- manje postignutih poena od zadate granice na poluvremenu meča
1P+ više postignutih poena od zadate granice na poluvremenu meča

Ukupno poena II poluvreme

2P- manje postignutih poena od zadate granice u II poluvremenu meča
2P+ više postignutih poena od zadate granice u II poluvremenu meča

Mix Igre

1 &- pobeda domaćina i manje postignutih poena od zadate granice u toku celog meča
1 & + pobeda domaćina i više postignutih poena od zadate granice u toku celog meča
2 &- pobeda gosta i manje postignutih poena od zadate granice u toku celog meča
2&+ pobeda gosta i više postignutih poena od zadate granice u toku celog meča
1-1&- pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju i manje postignutih poena od zadate granice u toku celog meča
1-1&+ pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju i više postignutih poena od zadate granice u toku celog meča
2-2&- pobeda gosta na poluvremenu i na kraju i manje postignutih poena od zadate granice u toku celog meča 2-2&+ pobeda gosta na poluvremenu i na kraju i više postignutih poena od zadate granice u toku celog meča

Mix igre H&O/U OT

OTH1&- domaćin pobeđuje u odnosu na ponuđeni hendikep i manje poena od ponuđene granice uključujući produžetke
OTH1&+ domaćin pobeđuje u odnosu na ponuđeni hendikep i više poena od ponuđene granice uključujući produžetke
OTH2&- gost pobeđuje u odnosu na ponuđeni hendikep i manje poena od ponuđene granice uključujući produžetke
OTH2&+ gost pobeđuje u odnosu na ponuđeni hendikep i više poena od ponuđene granice uključujući produžetke

Pada više poena

1>2 - pada više poena u prvom poluvremenu
2>1 - pada više poena u drugom poluvremenu
1=2 - pada jednak broj poena u oba poluvremena

Par/Nepar uključujući produžetke

Igrači pogađaju da li će na kraju utakmice biti paran ili neparan broj poena uključujući produžetke

Novih 90 igara

2P1 - Konačan ishod 1 u drugom poluvremenu
2PX - Konačan ishod X u drugom poluvremenu
2P2 - Konačan ishod 2 u drugom poluvremenu
2PH1 - Konačan ishod 1 sa hendikepom u drugom poluvremenu
2PH2 - Konačan ishod 2 sa hendikepom u drugom poluvremenu
2P- - Drugo poluvreme Under
2P+ - Drugo poluvreme Over
1-X - Poluvreme-kraj
X-1 - Poluvreme-kraj
X-X - Poluvreme-kraj
X-2 - Poluvreme-kraj
2-X - Poluvreme-kraj
N1-1 - Nije iz 1 u 1 (Domaćin neće voditi na poluvremenu i neće pobediti na kraju)
N2-2 - Nije iz 2 u 2 (Gost neće voditi na poluvremenu i neće pobediti na kraju)
DP1 - Dupla pobeda 1 (Domaćin će dobiti i prvo i drugo poluvreme)
NDP1 - Ne Dupla pobeda 1 (Domaćin neće dobiti bar jedno poluvreme)
DP2 - Dupla pobeda 2 (Gost će dobiti i prvo i drugo poluvreme)
NDP2 - Dupla pobeda 2 (Gost neće dobiti bar jedno poluvreme)
Q11 - Konačan ishod 1 u prvoj četvrtini
Q1X - Konačan ishod X u prvoj četvrtini
Q12 - Konačan ishod 2 u prvoj četvrtini
Q1H1 - Konačan ishod 1 sa hendikepom u prvoj četvrtini
Q1H2 - Konačan ishod 2 sa hendikepom u prvoj četvrtini
Q21 - Konačan ishod 1 u drugoj četvrtini
Q2X - Konačan ishod X u drugoj četvrtini
Q22 - Konačan ishod 2 u drugoj četvrtini
Q2H1 - Konačan ishod 1 sa hendikepom u drugoj četvrtini
Q2H2 - Konačan ishod 2 sa hendikepom u drugoj četvrtini
Q31 - Konačan ishod 1 u trećoj četvrtini
Q3X - Konačan ishod X u trećoj četvrtini
Q32 - Konačan ishod 2 u trećoj četvrtini
Q3H1 - Konačan ishod 1 sa hendikepom u trećoj četvrtini
Q3H2 - Konačan ishod 2 sa hendikepom u trećoj četvrtini
Q41 - Konačan ishod 1 u četvrtoj četvrtini
Q4X - Konačan ishod X u četvrtoj četvrtini
Q42 - Konačan ishod 2 u četvrtoj četvrtini
Q4H1 - Konačan ishod 1 sa hendikepom u četvrtoj četvrtini
Q4H2 - Konačan ishod 2 sa hendikepom u četvrtoj četvrtini
Q1 - Pada najviše poena u prvoj četvrtini
Q2 - Pada najviše poena u drugoj četvrtini
Q3 - Pada najviše poena u trećoj četvrtini
Q4 - Pada najviše poena u četvrtoj četvrtini
Q= - Pada jednak broj poena u 2 najefikasnije četvrtine
Q1- - Prva četvrtina Under
Q1+ - Prva četvrtina Over
Q2- - Druga četvrtina Under
Q2+ - Druga četvrtina Over
Q3- - Treća četvrtina Under
Q3+ - Treća četvrtina Over
Q4- - Četvrta četvrtina Under
Q4+ - Četvrta četvrtina Over
1PW1 - Winner 1 za konačan ishod Prvo poluvreme
1PW2 - Winner 2 za konačan ishod Prvo poluvreme
2PW1 - Winner 1 za konačan ishod Drugo poluvreme
2PW2 - Winner 2 za konačan ishod Drugo poluvreme
Q1W1 - Winner 1 za konačan ishod Prve četvrtine
Q1W2 - Winner 2 za konačan ishod Prve četvrtine
Q2W1 - Winner 1 za konačan ishod Druge četvrtine
Q2W2 - Winner 2 za konačan ishod Druge četvrtine
Q3W1 - Winner 1 za konačan ishod Treće četvrtine
Q3W2 - Winner 2 za konačan ishod Treće četvrtine
Q4W1 - Winner 1 za konačan ishod Četvrte četvrtine
Q4W2 - Winner 2 za konačan ishod Četvrte četvrtine
1X - Dupla šansa konačan ishod 1X
X2 - Dupla šansa konačan ishod X2
P1X - Dupla šansa konačan ishod Prvo poluvreme 1X
PX2 - Dupla šansa konačan ishod Prvo poluvreme X2
2P1X - Dupla šansa konačan ishod Drugo poluvreme 1X
2PX2 - Dupla šansa konačan ishod Drugo poluvreme X2
Q11X - Dupla šansa konačan ishod Prve četvrtine 1X
Q1X2 - Dupla šansa konačan ishod Prve četvrtine X2
Q21X - Dupla šansa konačan ishod Druge četvrtine 1X
Q2X2 - Dupla šansa konačan ishod Druge četvrtine X2
Q31X - Dupla šansa konačan ishod Treće četvrtine 1X
Q3X2 - Dupla šansa konačan ishod Treće četvrtine X2
Q41X - Dupla šansa konačan ishod Četvrte četvrtine 1X
Q4X2 - Dupla šansa konačan ishod Četvrte četvrtine X2
PPR - Prvo poluvreme paran broj poena
PNP - Prvo poluvreme neparan broj poena
2PPR - Drugo poluvreme paran broj poena
2PNP - Drugo poluvreme neparan broj poena

Hokej

Važeći rezultat je rezultat postignut u regularnom toku utakmice (60 minuta), mogući produžeci se ne uzimaju u obzir za pogađanje rezultata takmičenja.

Konačan ishod

1 - pobeda domaćeg tima
X - nerešen rezultat
2 - pobeda gostujućeg tima

Dupla šansa prva trećina

1T1X- pobeda domaćina ili nerešen rezultat u prvoj trećini
1T12- pobeda domaćina ili gosta u prvoj trećini
1TX2- nerešen rezultat ili pobeda gosta u prvoj trećini

Dupla šansa druga trećina

2T1X- pobeda domaćina ili nerešen rezultat u drugoj trećini
2T12- pobeda domaćina ili gosta u drugoj trećini
2TX2- nerešen rezultat ili pobeda gosta u drugoj trećini

Dupla šansa treća trećina

3T1X- pobeda domaćina ili nerešen rezultat u trećoj trećini
3T12- pobeda domaćina ili gosta u trećoj trećini
3TX2- nerešen rezultat ili pobeda gosta u trećoj trećini

Dupla šansa

1X- pobeda domaćina ili nerešen rezultat
12- pobeda domaćina ili gosta
X2- nerešen rezultat ili pobeda gosta

Hendikep

H1 - pobeda domaće ekipe sa hendikepom
H2 - pobeda gostujuće ekipe sa hendikepom

Prva trećina

1T1 - pobeda domaće ekipe na kraju prve trećine
1TX - nerešen rezultat na kraju prve trećine
1T2 - pobeda gostujuće ekipe na kraju prve trećine

Druga trećina

2T1 - pobeda domaće ekipe na kraju druge trećine
2TX - nerešen rezultat na kraju druge trećine
2T2 - pobeda gostujuće ekipe na kraju druge trećine

Treća trećina

3T1 - pobeda domaće ekipe na kraju treće trećine
3TX - nerešen rezultat na kraju treće trećine
3T2 - pobeda gostujuće ekipe na kraju treće trećine

Prva trećina/kraj

T1-1 - pobeda domaće ekipe na poluvremenu i na kraju meča
T1-X - pobeda domaće ekipe na poluvremenu i nerešen rezultat na kraju meča
T1-2 - pobeda domaće ekipe na poluvremenu, a gostujuće ekipe na kraju meča
TX-1 - nerešen rezultat na poluvremenu i pobeda domaće ekipe na kraju meča
TX-X - nerešen rezultat na poluvremenu i na kraju meča
TX-2 - nerešen rezultat na poluvremenu i pobeda gostujuće ekipe na kraju meča
T2-1 - pobeda gostujuće ekipe na poluvremenu, a domaće na kraju meča
T2-X - pobeda gostujuće ekipe na poluvremenu i nerešen rezultat na kraju meča
T2-2 - pobeda gostujuće ekipe na poluvremenu i na kraju meča

Ukupno golova

(-) manje golova od zadate granice na celom meču
(+) više golova od zadate granice na celom meču

Ukupno Golova 2

UG2- manje postignutih golova od zadate 2 granice
UP2+ više postignutih golova od zadate 2 granice

Ukupno Golova 3

UG3- manje postignutih golova od zadate 3 granice
UP3+ više postignutih golova od zadate 3 granice

Ukupno golova prva trećina

1T- u prvoj trećini pada manje golova od postavljene granice
1T+ u prvoj trećini pada više golova od postavljene granice

Ukupno golova druga trećina

2T- u drugoj trećini pada manje golova od postavljene granice
2T+ u drugoj trećini pada više golova od postavljene granice

Ukupno golova treća trećina

3T- u trećoj trećini pada manje golova od postavljene granice
3T+ u trećoj trećini pada više golova od postavljene granice

Ukupno golova domaćin

D- domaćin postiže manje golova od zadate granice
D+ domaćin postiže više golova od zadate granice

Ukupno golova gost

G- gost postiže manje golova od zadate granice
G+ gost postiže više golova od zadate granice

GG/NG I trećina

1TGG oba tima daju gol u prvoj trećini
1TNG - igra podrazumeva da bar jedan od timova ne sme postići gol ili oba u prvoj trećini

GG/NG II trećina

2TGG oba tima daju gol u drugoj trećini
2TNG - igra podrazumeva da bar jedan od timova ne sme postići gol ili oba u drugoj trećini

GG/NG III trećina

3TGG oba tima daju gol u trećoj trećini
3TNG - igra podrazumeva da bar jedan od timova ne sme postići gol ili oba u trećoj trećini

Mix Igre

1 &- pobeda domaćina i manje postignutih golova od zadate granice u toku celog meča
1 & + pobeda domaćina i više postignutih golova od zadate granice u toku celog meča
2 &- pobeda gosta i manje postignutih golova od zadate granice u toku celog meča
2&+ pobeda gosta i više postignutih golova od zadate granice u toku celog meča
T1-1&- pobeda domaćina u prvoj trecini i na kraju i manje postignutih golova od zadate granice u toku celog meča
T1-1&+ pobeda domaćina u prvoj trecini i na kraju i više postignutih golova od zadate granice u toku celog meča
T2-2&+ pobeda gosta u prvoj trecini i na kraju i više postignutih poena od zadate granice u toku celog meča
T2-2&- pobeda gosta u prvoj trecini i na kraju i manje postignutih poena od zadate granice u toku celog meča
1&UG2- pobeda domaćina i pada manje golova od druge zadate granice
1&UG2+ pobeda domaćina i pada više golova od druge zadate granice
X&UG2- nerešen rezultat i pada manje golova od druge zadate granice
X&UG2+ nerešen rezultat i pada više golova od druge zadate granice
2&UG2- pobeda gosta i pada manje golova od druge zadate granice
2&UG2+ pobeda gosta i pada više golova od druge zadate granice

Pada više golova

1T> u prvoj trećini biće postignuto najviše golova
2T> u drugoj trećini biće postignuto najviše golova
3T> u trećoj trećini biće postignuto najviše golova
T= u dve ili više trećina biće postignuto jednako(najviše golova)

Dupla Pobeda

TDP1- domaćin pobeđuje u prvoj trećini i zbirno u drugoj i trećoj trećini
TDP2- gost pobeđuje u prvoj trećini i zbirno u drugoj i trećoj trećini

NE Dupla pobeda

NETDP1- neće domaćin pobedeiti u prvoj trećini i u zbirno u drugoj i trećoj trećini
NETDP2- neće gost pobediti u prvoj trećini i u zbirno drugoj i trećoj trećini

Konačan ishod sa produžecima i penalima

WFT1 – pobeda domaćina sa produžecima i penalima
WFT2 –pobeda gosta sa produžecima i penalima

Prvi daje gol

PG1 – prvi daje gol domaćin
PG2 – prvi daje gol gost

Tenis

Konačan ishod

1 - označava pobedu prvonavedenog učesnika
2 - označava pobedu drugonavedenog učesnika

Prvi set

PS1 - označava pobedu prvonavedenog učesnika u prvom setu
PS2 - označava pobedu drugonavedenog učesnika u prvom setu

Drugi set

DS1 - označava pobedu prvonavedenog učesnika u drugom setu
DS2 - označava pobedu drugonavedenog učesnika u drugom setu

Treći set

TS1 - označava pobedu prvonavedenog učesnika u trećem setu
TS2 - označava pobedu drugonavedenog učesnika u trećem setu

Hendikep set

HS1 - prvonavedeni učesnik pobeđuje sa hendikepom
HS2 - drugonavedeni učesnik pobeđuje sa hendikepom

Hendikep gem

GH1 - prvonavedeni učesnik pobeđuje sa hendikepom
GH2 - drugonavedeni učesnik pobeđuje sa hendikepom

Ukupno gemova prvi set

1S- manje gemova od zadate granice u prvom setu
1S+ više gemova od zadate granice u prvom setu

Ukupno gemova prvi set 2. granica

1S2- manje gemova od zadate 2. granice u prvom setu
1S2+ više gemova od zadate 2. granice u prvom setu

Ukupno gemova prvi set 3. granica

1S3- manje gemova od zadate 3. granice u prvom setu
1S3+ više gemova od zadate 3. granice u prvom setu

Ukupno gemova prvi set 4. granica

1S4- manje gemova od zadate 4. granice u prvom setu
1S4+ više gemova od zadate 4. granice u prvom setu

Ukupno gemova prvi set 5. granica

1S5- manje gemova od zadate 5. granice u prvom setu
1S5+ više gemova od zadate 5. granice u prvom setu

Ukupno gemova drugi set

2S- manje gemova od zadate granice u drugom setu
2S+ više gemova od zadate granice u drugom setu

Ukupno gemova treći set

3S- manje gemova od zadate granice u trećem setu
3S+ više gemova od zadate granice u trećem setu

Ukupno gemova

G- manje gemova od zadate granice na celom meču
G+ više gemova od zadate granice na celom meču

Ukupno gemova 2. granica

UG2- manje gemova od zadate 2. granice na celom meču
UG2+ više gemova od zadate 2. granice na celom meču

Mix Igre

1&- pobeda prvonavedenog učesnika i manje gemova na meču
2&- pobeda drugonavedenog učesnika i manje gemova na meču
1&+ pobeda prvonavedenog učesnika i više gemova na meču
2&+ pobeda drugonavedenog učesnika i više gemova na meču

Mix Igre I set i gemovi

1S1&t.6 - pobeda prvonavedenog učesnika i tačno 6 gemova u prvom setu
1S1&7-8 - pobeda prvonavedenog učesnika i od 7 do 8 gemova u prvom setu
1S1&9-12 - pobeda prvonavedenog učesnika i od 9 do 12 gemova u prvom setu
1S1&t.13 - pobeda prvonavedenog učesnika i tačno 13 gemova u prvom setu
1S1&0-9 - pobeda prvonavedenog učesnika i od 0 do 9 gemova u prvom setu
1S1&10+ - pobeda prvonavedenog učesnika i 10 ili više gemova u prvom setu
1S2&t.6 - pobeda drugonavedenog učesnika i tačno 6 gemova u prvom setu
1S2&7-8 - pobeda drugonavedenog učesnika i od 7 do 8 gemova u prvom setu
1S2&9-12 - pobeda drugonavedenog učesnika i od 9 do 12 gemova u prvom setu
1S2&t.13 - pobeda drugonavedenog učesnika i tačno 13 gemova u prvom setu
1S2&0-9 - pobeda drugonavedenog učesnika i od 0 do 9 gemova u prvom setu
1S2&10+ - pobeda drugonavedenog učesnika i 10 ili više gemova u prvom setu

Mix Igre II set i gemovi

2S1&0-9 - pobeda prvonavedenog učesnika i od 0 do 9 gemova u drugom setu
2S1&10+ - pobeda prvonavedenog učesnika i 10 ili više gemova u drugom setu
2S2&0-9 - pobeda drugonavedenog učesnika i od 0 do 9 gemova u drugom setu
2S2&10+ - pobeda drugonavedenog učesnika i 10 ili više gemova u drugom setu

Mix Igre III set i gemovi

3S1&0-9 - pobeda prvonavedenog učesnika i od 0 do 9 gemova u trećem setu
3S1&10+ - pobeda prvonavedenog učesnika i 10 ili više gemova u trećem setu
3S2&0-9 - pobeda drugonavedenog učesnika i od 0 do 9 gemova u trećem setu
3S2&10+ - pobeda drugonavedenog učesnika i 10 ili više gemova u trećem setu

Prvi set - Kraj

S1-1 - pobeda prvonavedenog učesnika u prvom setu i na kraju meča
S1-2 - pobeda prvonavedenog učesnika u prvom setu i pobeda drugonavedenog učesnika na kraju meča
S2-2 - pobeda drugonavedenog učesnika u prvom setu i na kraju meča
S2-1 - pobeda drugonavedenog učesnika u prvom setu i pobeda prvonavedenog učesnika na kraju meča

Pada više gemova u setu

SI> - pada više gemova u prvom setu nego u drugom
SII> - pada više gemova u drugom setu nego u prvom
SI=SII - pada jednak broj gemova u prvom i drugom setu

Tačan rezultat

S2:0 - tačan rezultat na meču
S2:1 - tačan rezultat na meču
S1:2 - tačan rezultat na meču
S0:2 - tačan rezultat na meču

Tie break

TBDA - biće tie break na meču
TBNE - neće biti tie break na meču

Tie break I set

PTBDA - u prvom setu će biti tie break
PTBNE - u prvom setu neće biti tie break

Tačan broj setova

S2 - tačan broj setova 2
S3 - tačan broj setova 3

Rukomet

Važeći rezultat je rezultat postignut u regularnom toku utakmice (60 minuta), mogući produžeci i sedmerci se ne uzimaju u obzir.

Konačan ishod

1 - označava pobedu domaćeg tima na kraju meča
X - označava nerešen rezultat na kraju meča
2 - označava pobedu gostujućeg tima na kraju meča

Prvo poluvreme

P1 - pobeda domaće ekipe na kraju prvog poluvremena meča
PX - nerešen rezultat na kraju prvog poluvremena meča
P2 - pobeda gostujuće ekipe na kraju prvog poluvremena meča

Drugo poluvreme

2P1 - pobeda domaće ekipe na kraju drugog poluvremena meča
2PX - nerešen rezultat na kraju drugog poluvremena meča
2P2 - pobeda gostujuće ekipe na kraju drugog poluvremena meča

Hendikep

H1 - pobeda domaće ekipe sa hendikepom
H2 - pobeda gostujuće ekipe sa hendikepom

Hendikep 2

H21- pobeda domaće ekipe sa drugom postavljenom granisom hendikepa
H2X- nerešen rezultat na kraju meča sa drugom postavljenom granicom za hendikep
H22- pobeda gostujuće ekipe sa drugom postavljenom granicom za hendikep

Hendikep 3

H31– pobeda domaće ekipe sa trećom postavljenom granisom hendikepa
H3X- nerešen rezultat na kraju meča sa trećom postavljenom granicom za hendikep
H32- pobeda gostujuće ekipe sa trećom postavljenom granicom za hendikep

Hendikep prvo poluvreme

PH1 - pobeda domaće ekipe sa hendikepom na kraju prvog poluvremena
PH2 - pobeda gostujuće ekipe sa hendikepom na kraju prvog poluvremena

Ukupno golova

(-) - manje postignutih golova od zadate granice
(+) - više postignutih golova od zadate granice

Ukupno golova 2

UG2- manje postignutih golova od zadate 2 granice
UP2+ više postignutih golova od zadate 2 granice

Ukupno golova 3

UG3- manje postignutih golova od zadate 3 granice
UP3+ više postignutih golova od zadate 3 granice

Ukupno golova prvo poluvreme

P- - manje postignutih golova od zadate granice u prvom poluvremenu
P+ - više postignutih golova od zadate granice u prvom poluvremenu

Ukupno golova domaćin

D- domaćin postiže manje golova na meču od zadate granice
D+ domaćin postiže više golova na meču od zadate granice

Ukupno golova gost

G- gost postiže manje golova na meču od zadate granice
G+ gost postiže više golova na meču od zadate granice

Poluvreme/Kraj

1-1 - pobeda domaće ekipe na poluvremenu i na kraju meča
1-2 - pobeda domaće ekipe na poluvremenu, a gostujuće ekipe na kraju meča
2-1 - pobeda gostujuće ekipe na poluvremenu, a domaće na kraju meča
2-2 - pobeda gostujuće ekipe na poluvremenu i na kraju meča
1-X - pobeda domaće ekipe na poluvremenu a nerešeno na kraju meča
X-1- nerešeno na poluvremenu a pobeda domaće ekipe na kraju meča
X-X - nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju meča
X-2- nerešeno na poluvremenu a pobeda gostujuće ekipe na kraju meča
2-X - pobeda gostujuće ekipe na poluvremenu i nerešeno na kraju meča
N1-1 neće biti pobeda domaćina na poluvremenu i na karju meča
N2-2 neće biti pobeda gosta na poluvremenu i na kraju meča

Dupla šansa

1X- pobeda domaćeg tima ili nerešen rezultat
12- pobeda domaće ekipe ili gostujuće na meču
X2- nerešen rezultat ili pobeda gostujuće ekipe na meču

Dupla šansa I poluvreme

P1X- pobeda domaćeg tima ili nerešen rezultat u I poluvremenu
P12- pobeda domaće ekipe ili gostujuće ekipe u I poluvremenu
PX2- nerešen rezultat ili pobeda gostujuće ekipe u I poluvremenu

Dupla šansa II poluvreme

2P1X- pobeda domaćeg tima ili nerešen rezultat u II poluvremenu
2P12- pobeda domaće ekipe ili gostujuće ekipe u II poluvremenu
2PX2- nerešen rezultat ili pobeda gostujuće ekipe u II poluvremenu

Mix igre

1 &- pobeda domaćeg tima uz manje postignutih golova na meču
1 & + pobeda domaćeg tima uz više postignutih golova na meču
2 &- pobeda gostujućeg tima uz manje postignutih golova na meču
2 & + pobeda gostujućeg tima uz više postignutih golova na meču
1-1&- pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju i manje postignutih poena od zadate granice u toku celog meča
1-1&+ pobeda domaćina na poluvremenu i na kraju i više postignutih poena od zadate granice u toku celog meča
2-2&+ pobeda gostana poluvremenu i na kraju i više postignutih poena od zadate granice u toku celog meča

Mix dupla šansa i golovi

1X&- pobeda domaćina ili nerešen rezultat na kraju meča i pada manje golova od postavljene granice
1X&+pobeda domaćina ili nerešen rezultat na kraju meča i pada više golova od postavljene granice
X2&- nerešen rezultat ili pobeda gosta na kraju meča i pada manje golova od postavljene granice
X2&+nerešen rezultat ili pobeda gosta na kraju meča i pada više golova od postavljene granice
12&- pobeda domaćina ili gosta na kraju meča i pada manje golova od postavljene granice
12&+ pobeda domaćina ili gosta na kraju meča i pada više golova od postavljene granice

Par/Nepar

PAR- Na utakmici pada paran broj golova
NEP- Na utakmici pada neparan broj golova

Par/Nepar I poluvreme

PPR- u I poluvremenu pada paran broj golova
PNP- u I poluvremenu pada neparan broj golova

Par/Nepar II poluvreme

2PPR- u II poluvremenu pada paran broj golova
2PNP- u II poluvremenu pada neparan broj golova

Winner

W1 - pobeda domaće ekipe, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00
W2 - pobeda gostujuće ekipe, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00

Winner I poluvreme

1PW1- pobeda domaće ekipe u I poluvremenu, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00
1PW2- pobeda gostujuće ekipe u I poluvremenu, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00

Winner II poluvreme

2PW1- pobeda domaće ekipe u II poluvremenu, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00
2PW2- pobeda gostujuće ekipe u II poluvremenu, u slučaju nerešenog rezultata kvota je 1.00

Pada više golova

1>2 - pada više golova u prvom poluvremenu
1=2 - pada isto golova i u prvom i u drugom poluvremenu
2>1 - pada više golova u drugom poluvremenu

Dupla Pobeda

DP1- domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i na kraju meča
DP2- gost pobeđuje u prvom poluvremenu i na kraju meča

NE Dupla pobeda

NEDP1- neće domaćin pobedeiti u prvom poluvremenu i na kraju meča
NEDP2- neće gost pobediti u Prvom poluvremenu i na kraju meča

Odbojka

Važeći rezultat je rezultat postignut u regularnom toku utakmice (3 dobijena seta).

Konačan ishod

1 - označava pobedu domaćeg tima na kraju meča
X - označava nerešen rezultat na kraju meča
2 - označava pobedu gostujućeg tima na kraju meča

Prvi set

S1 - pobeda domaćeg tima u prvom setu
S2 - pobeda gostujućeg tima u prvom setu

Hendikep set

SH1 - pobeda domaćeg tima sa hendikepom
SH2 - pobeda gostujućeg tima sa hendikepom

Hendikep poeni

HP1 - pobeda domaćeg tima sa hendikepom
HP2 - pobeda gostujućeg tima sa hendikepom

Ukupno poena prvi set

1S- - manje poena od zadate granice u prvom setu
1S+ - više poena od zadate granice u prvom setu

Ukupno poena

(-) - manje poena od zadate granice na celom meču
(+) - više poena od zadate granice na celom meču

Vaterpolo

Važeći rezultat je rezultat postignut u regularnom toku utakmice (32 minuta), mogući produžeci i peterci se ne uzimaju u obzir za pogađanje rezultata.

Konačan ishod

1 - označava pobedu domaćeg tima
X - označava nerešen ishod meča
2 - označava pobedu gostujućeg tima

Hendikep

H1 - pobeda domaćeg tima sa hendikepom
H2 - pobeda gostujućeg tima sa hendikepom

Ukupan broj golova

(-) - manje postignutih golova od zadate granice na celom meču
(+) - više postignutih golova od zadate granice na celom meču

Mix igre

1 &- pobeda domaćeg tima uz manje postignutih golova na meču
1 & + pobeda domaćeg tima uz više postignutih golova na meču
2 &- pobeda gostujućeg tima uz manje postignutih golova na meču
2 & + pobeda gostujućeg tima uz više postignutih golova na meču

Bejzbol

Konačan ishod

1 - označava pobedu domaćeg tima na celom meču
2 - označava pobedu gostujućeg tima na celom meču

Hendikep poeni

H1 - pobeda domaće ekipe sa hendikepom
H2 - pobeda gostujuće ekipe sa hendikepom

Ukupno poena

(-) - manje postignutih poena od zadate granice na celom meču
(+) - više postignutih poena od zadate granice na celom meču

Mix igre

1 &- pobeda domaćeg tima uz manje postignutih poena na meču
1 & + pobeda domaćeg tima uz više postignutih poena na meču
2 &- pobeda gostujućeg tima uz manje postignutih poena na meču
2 & + pobeda gostujućeg tima uz više postignutih poena na meču